Karate Bushi Do

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

do 14 lat

9.I Kyu

KIHON
1. Musubi Dachi
2. Hachiji Dachi
3. Zen Kutsu Dachi
4. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Gedan Barai/Zen KutsuDachi

ĆWICZENIA

1. Przysiady – 15 razy.
2. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 5 razy.

9.2 Kyu
KIHON

1. Gedan Barai/Kiba Dachi
2. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Age Uke/Zen Kutsu Dachi
4. Soto Uke/Zen Kutsu Dachi
5. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi

ĆWICZENIA
1. Przewrót w przód.
2. Przysiady – 15 razy.
3. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 10 razy.

KUMITE

9.3 Kyu
KIHON

1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke/Zen Kutsu Dachi
3. Soto Uke/Zen Kutsu Dachi
4. Uchi Uke/Zen Kutsu Dachi
5. Gedan Barai/Zen Kutsu Dachi
6. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi

ĆWICZENIA
1. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 15 razy.
2. W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę („nakrywki”) – 5 razy.

KATA
Taikyoku Shodan
KUMITE

8.1 Kyu

KIHON
1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Gedan Barai +Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi

KATA
Taikyoku Nidan

ĆWICZENIA
1. Mostek – 2 razy.
2. W leżeniu tyłem równoczesne unoszenie nóg i tułowia („scyzoryki”) – 6 razy.
3. W siadzie prostym skłony głowądo kolan – 2 razy.

KUMITE

 

8.2 Kyu

KIHON
1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Gedan Barai/Kiba Dachi
6. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
7. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi

KATA
Taikyoku Nidan

ĆWICZENIA
1. Przewrót w tył – 2 razy.
2. Mae Geri z przysiadu – 10 razy.

KUMITE

8.3 Kyu

KIHON
1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Gedan Barai +Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
6. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi
7. Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
8. Yoko Geri Keage w Kiba Dachi
9. Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi

KATA
Heian Shodan

ĆWICZENIA
1. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 20 razy.
2. Przerzut bokiem („gwiazda”) – 3 razy.
3. Skoki w przysiadzie („żabki”)- 10 m.

KUMITE

7.1 Kyu

KIHON
1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi
5. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
6. Mae Ren Geri/Zen Kutsu Dachi
7. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi

KATA
Heian Shodan

ĆWICZENIA
1. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 20 razy.
2. W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę („nakrywki”) – 10 razy.
3. Wymachy nogą w przód i w bok na wysokość Jodan.

KUMITE

7.2 Kyu

KIHON
1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Gedan Barai +Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Uchi Uke/Ko Kutsu Dachi
6. Mae Geri Jodan/Zen Kutsu Dachi
7. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
8. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi

KATA
Taikyoku Sandan
Heian Shodan

ĆWICZENIA
1. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 25 razy.
2. Podskoki w przysiadzie („żabki”) – 20 m.

KUMITE

7.3 Kyu

KIHON
1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
6. Uraken Uchi/Zen Kutsu Dachi
7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
8. Mae Ren Geri – Chudan/Jodan (z międzykrokiem)/Zen Kutsu Dachi
9. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
10. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
11. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi

KATA

Heian NidaNn

ĆWICZENIA
1. Przewrót w przód z rozbiegu.
2. W siadzie rozkrocznym skłon głowądo podłogi.

KUMITE

6.1 Kyu

KIHON
1. Ren Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Tate Nukite/Zen Kutsu Dachi
5. Uraken Uchi/Kiba Dachi
6. Shuto Uchi/Kiba Dachi
7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
8. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
9. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi

 

KATA

Heian Nidan

ĆWICZENIA

1.Przerzut bokiem

2. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 30 razy.
3. Wymachy nogą w przód, w bok i w tył na wysokość
Jodan.

KUMITE

6.2 Kyu

KIHON

1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Uchi Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
5. Shuto Uchi/Kiba Dachi
6. Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi
7. Mae Ren Geri – Chudan+Jodan/Zen Kutsu Dachi
8. Yoko Geri Keage Jodan/Kiba Dachi
9. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
10. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi

 

KATA

Heian Nidan

ĆWICZENIA

1. Mostek – 2 razy.
2. Przewrót w przód i w tył.
3. Mae Geri z przysiadu – 20 razy.
4. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 30 razy.

KUMITE

6.3 Kyu

KIHON

1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Soto Uke + Kizami Uraken Uchi + Gyaku Nukite/Zen Kutsu Dachi
5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
6. Shuto Uchi
7. Yoko Enpi Uchi
8. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
9. Mae Ren Geri/Zen Kutsu Dachi
10. Yoko Geri Keage
11. Yoko Geri Kekomi
12. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
13. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
14. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi

 

KATA

Heian Sandan

ĆWICZENIA

1. Podskoki w przysiadzie („Żabki”) – 20 m.
2. Wymach nogąw przód, w bok i w tył na poziom Jodan.
3. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 30 razy.
4. W siadzie rozkrocznym skłon głową do podłogi.

KUMITE

5.1 Kyu

KIHON

1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Soto Uke + Kizami Uraken Uchi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
6. Shuto Uchi/Zen Kutsu Dachi
7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
8. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
9. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
12. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi

 

KATA

Heain Sandan

ĆWICZENIA

1. W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę („nakrywki”) – 10 razy.
2. Przewrót w przód przez klęczącego partnera.
3. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 30 razy.
4. Mae Geri z przysiadu – 20 razy.

KUMITE

5.2 Kyu

KIHON

1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Uchi Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Soto Uke/Zen Kutsu Dachi + Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi
5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
6. Shuto Uchi/Zen Kutsu Dachi
7. Mae Ren Geri/Zen Kutsu Dachi
8. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
9. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
13. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi

 

KATA

Heian Nidan

Heian Sandan

ĆWICZENIA


1. Ugięcia ramion w podporze przodem („pompki”) – 20 razy
2. W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę(„nakrywki”) – 10 razy
3. Przerzut bokiem („gwiazda”) – 4 razy
4. Przewrót w tył – 2 razy

KUMITE

5.3 Kyu

KIHON

KIHON
1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
3. Uchi Uke + Gyaku Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi
4. Soto Uke + Yoko Enpi Uchi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/ Zen Kutsu Dachi
6. Haito Uchi/Zen Kutsu Dachi
7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
8. Kizami Mae Geri + Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
9. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
10. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
11. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
13. Mae Geri + Mawashi Geri (z przekrokiem) /Zen Kutsu Dachi
14. Shiho Uraken Uchi/Zen Kutsu Dachi

 

KATA

Heian Yodan

KUMITE

4.1 Kyu

KIHON

1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi
3. Kizami Zuki + Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/ Zen Kutsu Dachi
6. Haito Uchi/Zen Kutsu Dachi
7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
8. Yoko Geri Keage
9. Yoko Geri Kekomi
10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
13. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
14. Morote Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
15. Mae Geri + Mawashi Geri (tą sam nogą) /Zen Kutsu Dachi

 

KATA

Heian Yodan

KUMITE

4.2 Kyu

KIHON

KIHON
1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Age Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi
3. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Soto Uke + Uraken Uchi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
5. Kizami Mae Geri + Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
6. Mawashi Shuto Uchi + Gyaku Haito Uchi/Zen Kutsu Dachi
7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
8. Yoko Geri Keage
9. Yoko Geri Kekomi
10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
13. Mawashi Geri + Ushiro Geri (z międzykrokiem) /Zen Kutsu Dachi
14. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
15. Shiho Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi

 

KATA

Heian Yodan

KUMITE

4.3 Kyu

KIHON

1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
2. Age Uke + Gyaku Zuki + Age Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi
3. Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
4. Soto Uke/Zen Kutsu Dachi + Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi + Uraken Uchi/Zen Kutsu Dachi
5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi+ Kizami Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
6. Mawashi Shuto Uchi + Gyaku Haito Uchi/Zen Kutsu Dachi
7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
8. Yoko Geri Keage
9. Yoko Geri Kekomi
10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
13. Mawashi Geri/Ushiro Geri (z międzykrokiem) /Zen Kutsu Dachi
14. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
15. Shiho Enpi Uchi

 

KATA

Heian Godan

KUMITE