Karate Bushi Do

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

powyżej 14 lat

9 kyu – pas biały

KIHON
Oi-zuki
Age-uke
Soto-uke
Uchi-uke
Gedan-barai
Mae-geri

KUMITE

KATA
Taikyoku shodan

8 kyu – pas Żółty

KIHON
Oi-zuki
Age-uke Gyaku-zuki
Soto-uke Gyaku-zuki
Uchi-uke Gyaku-zuki
Gedan-barai Gyaku-zuki
Mae-geri
Yoko-geri keage (w kiba-dachi)
Yoko-geri kekomi (w kiba-dachi)
KUMITE

KATA
Heian shodan

7 kyu – pas pomarańczowy

KIHON
Oi-zuki
Age-uke Gyaku-zuki
Soto-uke Gyaku-zuki
Uchi-uke Kizami-zuki Gyaku-zuki
Shuto-uke Gyaku-nukite
Mae-geri
Mae-ren-geri chudan/jodan (z międzykrokiem)
Yoko-geri keage
Yoko-geri kekomi
Mawashi-geri

KUMITE

KATA
Heian nidan

6 kyu – pas zielony

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke Gyaku-zuki
Soto-uke Kizami-uraken-uchi Gyaku-zuki
Uchi-uke Kizami-zuki Gyaku-nukite
Shuto-uke Kizami-mae-geri Gyaku-nukite
Shuto-uchi
Yoki-empi-uchi
Mae-geri
Mae-ren-geri chudan/jodan (z międzykrokiem)
Yoko-geri keage
Yoko-geri kekomi
Mawashi-geri
Ura-mawashi-geri
Shiho-gyaku-zuki

KUMITE

KATA
Heian sandan

5 kyu – pas niebieski

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke Gyaku-zuki
Soto-uke Yoki-empi-uchi Gyaku-zuki
Uchi-uke Gyaku-empi-uchi
Shuto-uke Kizami-mae-geri Gyaku-nukite
Haito-uchi
Mae-geri
Kizami-mae-geri Mae-geri
Yoko-geri keage
Yoko-geri kekomi
Mawashi-geri
Ura-mawashi-geri
Ushiro-geri
Mae-geri Mawashi-geri(z międzykrokiem)
Shiho-uraken-uchi

KUMITE

KATA
Heian yodan

4 kyu – pas niebieski

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke Gyaku-zuki Age-empi
Soto-uke Yoki-empi-uchi Uraken-uchi
Uchi-uke Kizami-zuki Gyaku-zuki
Shuto-uke Kizami-mae-geri Gyaku-nukite
Mawashi-shuto-uchi Gyaku-haito-uchi
Mae-geri
Yoko-geri keage
Yoko-geri kekomi
Mawashi-geri
Ura-mawashi-geri
Ushiro-geri
Mawashi-geri Ushiro-geri (z międzykrokiem)
Shiho-gyaku-zuki
Shiho-empi-uchi
KUMITE

KATA
Heian godan

3 kyu – pas brązowy

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke Gyaku-zuki Age-empi
Soto-uke Yoki-empi-uchi Uraken-uchi Gyaku-zuki
Uchi-uke Kizami-zuki Gyaku-zuki
Shuto-uke Kizami-mae-geri Gyaku-nukite Uraken-uchi Gyaku-zuki
Sanbon-mae-geri
Yoko-geri keage Yoko-geri kekomi (tą samą nogą)
Mawashi-geri Yoko-geri kekomi
Ura-mawashi-geri
Ushiro-geri
Shiho-gyaku-zuki
Shiho-empi-uchi
Shiho-geri
KUMITE

KATA
Tekki shodan

2 kyu – pas brązowy

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke Gyaku-zuki Kizami-zuki
Soto-uke Yoki-empi-uchi Uraken-uchi Gyaku-zuki
Uchi-uke Gyaku-empi-uchi Kizami-uraken-uchi
Shuto-uke Kizami-mae-geri Gyaku-nukite Kizami-uraken-uchi Gyaku-empi-uchi
Sanbon-mae-geri
Kizami-mawashi-geri Mawashi-geri
Ura-mawashi-geri Mawashi-geri Yoko-geri (tą samą nogą)
Ushiro-geri Mawashi-geri (tą samą nogą)
Yoko-geri Uraken-uchi Gyaku-zuki
Shiho-uchi
Shiho-geri

KUMITE

KATA
Bassai dai

1 kyu – pas brązowy

KIHON
Oi-zuki
Sanbon-zuki
Tokui-waza (kombinacja dowolnych techink)
Mae-geri chudan/jodan (tą samą nogą)
Sanbon-mae-geri
Yoko-geri keage Yoko-geri kekomi (w kiba-dachi z przejściem)
Mawashi-geri chudan/jodan (tą samą nogą)
Ura-mawashi-geri chudan/jodan (tą samą nogą)
Ushiro-geri chudan/jodan (tą samą nogą)
Mae-geri Yoko-geri Mawashi-geri Ushiro-geri Ura-mawashi-geri
Shiho-uchi
Shiho-geri

KUMITE

KATA
Jedno z kata:
Kanku-dai
Jion
Enpi
Hangetsu